به گزارش‌«نود اقتصادی»، امیرحسین قاضی زاده، نائب رئیس مجلس در توئیت خود نوشت: بانکی از ۷ خانواده ۴۶۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق دارد. جدای از بحث بازپرداخت، تخصیص این منابع بدین شکل یعنی یک بانک به تنهایی به ۷ نفر این قدرت را داده است که بازاری را به هم بریزند. این یعنی ضعف نظارت بانک مرکزی بر تخصیص منابع به تولید!

 وقتی بانکی خصوصی (یا دولتی) بدون آن که بتواند مطالبات را وصول کند، به چند نفر اعتباری هنگفت داده، یعنی از همان مطالبات مشکوک الوصول، احصاء سود نیز کرده است. این یعنی همان خلق پول از هیچ که اقتصاد ما را زمینگیر کرده است.

گفتنی است «نود اقتصادی» دو روز پیش گزارش داده بود بانک اقتصادنوین از ۷ خانواده (محمد حسینی، صدرهاشمی، طباطبایی،گرامی،ایزدپناه،محمدپور و احمد حسینی) ۴۶۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق دارد.