به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش مرکز آمار ایران، طی ۱۷ سال اخیر بدهی دولت به سیستم بانکی از ۷/۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۰ با رشد ۴۲ برابری به ۳۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ رسیده است.