به گزارش ‌«نود اقتصادی»، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: اینکه تقاضای شغل ۳۰۰ هزار نفر کم شده است به معنی این نیست که بیکار نداریم، بلکه به این معنی است که جوانان متقاضی شغل به دلیل پایین بودن دستمزدها و استرس های ناشی از قراردادهای کوتاه مدت، رغبتی برای ورود به بازار کار ندارند و همین باعث می شود در مشاغلی جذب شوند که سهمی در تولید ناخالص ملی ندارد.