به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی صادقی نیارکی، معاون وزیر صمت اظهار داشت: چهار مرحله دیگر فروش فوق العاده تا پایان سال خواهیم داشت. طبق طرح ساماندهی نحوه فروش خودرو از این به بعد سه روش فروش خودرو در کشور خواهیم داشت. سه روش فروش خودرو شامل «فروش فوق العاده»، «پیش فروش خودرو و تحویل تا یک سال» و «مشارکت در تولید» است.