به گزارش «نود اقتصادی» بررسی کارنامه یکسال اخیر حمل‌ونقل ریلی کشور نشان می‌دهد طی سال ۱۳۹۷ حدود ۲۸ میلیون و ۹۳ هزار نفر با قطارهای برون‌شهری جابه‌جا شده بودند که این میزان با رشد ۲ درصدی در سال ۱۳۹۸ به ۲۸ میلیون و ۵۷۳ هزار نفر رسیده است.

 اما مقایسه ماهانه آمارهای شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد گرچه طی سال ۱۳۹۸ روند ماهانه جابه‌جایی مسافر توسط حمل‌ونقل ریلی افزایشی و روبه رشد بوده، با این حال طی اسفند سال گذشته تعداد مسافران حمل‌ونقل ریلی ایران با کاهش ۱ میلیون و ۵۳۴ هزار نفری (معادل ۶۷ درصد کاهش)، از ۲ میلیون و ۲۹۰ هزار نفر در اسفند سال ۱۳۹۷ به ۷۵۶ هزار نفر رسیده است.

 گرچه آماری از میزان زیان شرکت‌های فعال در این حوزه منتشر نشده، با این حال اگر میانگین قیمت هر بلیط را حدود ۴۰هزار تومان در نظر بگیریم(برای کل مسیرهای کشور)، حمل‌ونقل ریلی ایران فقط از قیمت بلیط‌ها زیان ۶۱ میلیارد تومانی را در اسفند سال ۱۳۹۸ متحمل شده است.