به گزارش «نود اقتصادی»، عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اطهار داشت: با گذشت دو ماه از سال جاری دولت هیچ اقدامی برای ارائه تسهیلات ارزان به واحدهای تولیدی آسیب دیده از کرونا انجام نداده است.

وی بیان کرد: آسیب دیدگی شبکه توزیع کمتر از تولیدکنندگان نیست به نحوی که در این چند ماه رسماً هیچ کسب کاری نداشته‎اند.

سهل آبادی افزود: دولت اعلام کرده بود کارگران آن دست از واحدهای تولیدی که مجبور به تعطیلی شده‎اند می توانند برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنند. متأسفانه هنوز روند ثبت نام کارگران در سامانه دریافت بیمه بیکاری آغاز نشده و آنها بلاتکلیف هستند زیرا هم سابقه بیمه خود را از دست داده‎اند و هم نمی‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند.

وی بیان کرد: به من یک کارخانه دار نشان دهید که تسهیلات جدید دولت را دریافت کرده باشد! در حال حاضر واحدهای تولیدی به سختی مشغول فعالیت هستند و تمام تلاش خود را برای حفظ نیروی انسانی خود انجام می دهند اما از آن طرف دولت نباید به جای کمک فقط وعده دهد.