به گزارش «نود اقتصادی»، سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اظهار داشت: با نظارت جدی سازمان حمایت از مصرف کنندگان که از ۲۰ اردیبهشت اعمال شده است، قیمت پراید از ۹۰ میلیون به ۶۵ میلیون رسیده در حالی که هیچ عرضه ای هم طی ۱۰ روز اتفاق نیفتاده است. بنابراین با اجرای مصوبه سازمان حمایت بلافاصله با ریزش قیمت ها مواجه خواهیم شد.