به گزارش «نود اقتصادی»، مجتبی رضاخواه نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم اظهار داشت: امسال تقریباً نصف کل درآمدهای بودجه رقمی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد، لذا در قدم اول باید شرایط فعلی را برای مردم توضیح دهیم و سیاست‌ها را اصلاح کنیم.

وی بیان کرد: دراین باره اصلاح سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ضروری است، هدف از تخصیص این ارز در ظاهر کنترل قیمتها و حمایت از قشر ضعیف جامعه عنوان می شد که در عمل اینگونه نبود حال اگر دولت در این شرایط کسری بودجه ارز آزاد خریداری کند و با قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان خاص تخصیص دهد اقدام منطقی نیست.

رضاخواه افزود: منظور من از اصلاح سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف آن است. ما با این سیاست در واقع از همه مردم حمایت می کنیم درصورتیکه ممکن است ۴۰ درصد مردم نیازی به این حمایت ها نداشته باشند بنابراین این سیاست باید حذف و ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط برای افراد نیازمند تخصیص داده شود.