به گزارش «نود اقتصادی» مزیت کار و تجارت با همسایگان موضوع مورد توجه اغلب کشورهای جهان است. این موضوع در ایران نیز در قالب تجارت با ۱۵ همسایه دارای مرز آبی و خاکی چندین سال است که موردتوجه قرار گرفته است.

یکی از این همسایگان، کشور پاکستان در شرق ایران است که در سال ۲۰۱۸ دارای یک بازار ۶۰ میلیارد دلاری بوده است، با این حال براساس اطلاعات استخراج شده از وب‌سایت تجاری trademap، در سال ۲۰۱۸ از کل واردات ۶۰ میلیارد دلاری بازار پاکستان، فقط ۳۷۴ میلیون دلار آن یعنی ۶/. درصد از نیاز کالایی این کشور مربوط به کالاهای ایرانی بوده که این میزان واردات ایران را به عنوان ۳۰اُمین شریک تجاری پاکستان مطرح می‌کند.