به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک اظهار داشت: صادرات در ۱۱ ماهه امسال ۳۸.۵ میلیارد دلار بوده که وزن آن ۱۲۵.۲ میلیون تن است. که به لحاظ ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۴.۴ و به لحاظ وزن ۱۷.۶ درصد رشد دارد. در این مدت ۳۲.۴ میلیون تن واردات با رشد ۱۰.۸ درصدی به لحاظ وزن وجود داشته که ارزش آن ۳۹.۹ میلیارد دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۳ درصد افزایش دارد.

وی افزود: در حال حاضر ۱.۴ میلیارد دلار صادرات کمتر از واردات است. در صورتی که صادرات برق به کشورهای همسایه و خدمات فنی مهندسی را به آن اضافه کنیم قطعا تراز تجاری کشور مثبت خواهد بود.