بررسی‌های خبرنگار«نود اقتصادی» نشان می‌دهد که سید مهدی سدیدی، مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره  شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در حال حاضر و به صورت همزمان در ترکیب هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران هم حضور دارد.

سید مهدی سدیدی، هم اکنون به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در ترکیب هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران حضور دارد.

طبق ماده ۲۴۱ قانون تجارت هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شوند.

 ۶۳ درصد سهام هلدینگ چند رشته‌ای، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی متعلق به بانک ملی است.