به گزارش «نود اقتصادی» در حالی‌که  اغلب کشورهای منطقه واردکننده خدمات (مهندسی، ترانزیت و گردشگری) هستند، اما میزان صادرات خدمات ایران از ۱۲/۸ میلیارد دلار در سال ۹۳ به  ۱۲/۳میلیارد در سال ۹۶ کاهش یافته است!