«نود اقتصادی»: حسنعلی قنبری ممان، با حکم محمد کاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه به عنوان مدیر عامل جدید شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید منصوب شد.

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید، هلدینگ بزرگ فعال در زمینه معادن، سیمان، ساختمان، انرژی و بازار سرمایه بوده که 70 درصد سهام آن به صورت مستقیم از آن بانک سپه است.

حسنعلی قنبری ممان، از مدیران کهنه کار نظام بانکی بوده که در کارنامه کاری او می‌توان تجربه مدیریت عاملی بانک سپه را در سال 87 هم یافت.

قنبری ممان در حال حاضر جدای از عضویت در ترکیب هیات مدیره و مدیریت عاملی گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، در ترکیب هیات مدیره بانک دی هم حضور دارد و معلوم نیست که با مسئولیت جدید از ترکیب هیات مدیره بانک دی کناره گیری کرده یا خیر!