«نود اقتصادی»- عبداله رحیم لوی بنیس که از اوایل اردیبهشت ماه سالجاری به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه میهن، معرفی شده در حال حاضر، مدیر عامل شرکت بین‌المللی فولاد تجارت دالاهو است.

شرکت بین‌المللی فولاد تجارت دالاهو، یک شرکت خدمات بازرگانی بوده که 99 درصد سهام آن متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد کشور، یعنی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

از آن طرف، عبداله رحیم لوی بنیس" به نمایندگی از گروه مدیریت صدر پارس در ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه میهن حضور دارد.

درحال حاضر، 18 درصد سهام  شرکت بیمه میهن متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین است.

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی چندی قبل، لیست 1200 نفره اعضای هیات مدیره 550 شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه را افشا کرده  که این لیست نشان می‌دهد که تعدادی از مدیران وحتی اعضای هیات مدیره شرکت های وابسته به این وزارتخانه ماده ۲۴۱ قانون قانون تجارت را دور زده‌اند.

همان ماده قانونی که بر اساس آن، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان دربیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شوند.