به گزارش «نود اقتصادی»، سخنگوی شرکت پژو در واکنش به اظهارات دیشب ترامپ گفت: پژو، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های اروپایی که در ایران فعالیت دارد، اعلام کرد امید دارد اتحادیه اروپا موضع مشترکی در قبال ایران اتخاذ کنند.

وی ادامه داد: همانند دیگر بازیگران اقتصادی، ما در حال پیگیری سیر تدریجی موضوع هستیم و موضع مقامات اتحادیه اروپا در این موضوع را دنبال خواهیم کرد. امیدوارم اتحادیه اروپا موضع مستقل خود در رابطه با ایران را اتخاذ کند.