به گزارش «نسیم»، رئیس شعبه 14 تعزیرات حکومتی استان تهران از دریافت زیرچوبی در بازار تره‌بار انتقاد کرد و این عمل را اجحاف در حق مصرف‌کننده دانست.

در میدان مرکزی میوه و تره‌بار که مهمترین میدان عمده فروشی کشور است، حدود یک هزار و ۳۰۰ حجره بارفروشی مبادرت به فروش میوه می‌کنند که کارگران این حجره‌ها به زور از مردم مبالغی اضافی را تحت عنوان «زیرچوبی» می‌گیرند.

عمده مشتریان این میدان مغازه‌های میوه‌فروشی سطح شهر هستند و در برخی موارد نیز خانواده ها برای خرید عمده میوه مراجعه می‌کنند، اما نکته قابل توجه این است که مشتریان علاوه بر پرداخت قیمت میوه باید مبلغ اضافی و اجباری با درخواست کارگر حجره به وی بپردازند که در اصطلاح میدان به آن "زیرچوبی" گفته می‌شود و کارگران می‌گویند چون کارفرما حقوق نمی‌دهد ما زیر چوبی می گیریم.

این در حالیست که بارفروشان هزینه‌های بارگیری کالا را در قیمت محاسبه می‌کنند و نمی‌توانند برای بارگیری کالا وجه اضافه دریافت کنند که البته حدود 180 بارفروش عمده حقوق کارگران خود را می‌دهند ولی تنها بارفروشان میوه، حقوق کارگران را نمی‌دهند.

ناصر مدیحی رئیس شعبه 14 تعزیرات حکومتی استان تهران در این مورد انتقاد کرد و گفت‌: بارها در این باره به مسئولان مربوط متذکر شده ایم، اما همچنان شاهد این تخلف هستیم.

وی افزود‌: اگر صاحبان حجره‌ها و غرفه های میدان های مرکزی میوه و تره بار موظف شوند به کارگران خود حقوق بدهند دیگر شاهد پدیده هایی همچون زیر چوبی نخواهیم بود.

مدیحی گفت: زیر چوبی مثل پدیده زیرمیزی در مورد پزشکان است که به نوعی این مسائل موجب اجحاف به مصرف کننده و گران شدن نرخ خدمات و کالا می‌شود.